תנאי שימוש

 1. מסמך זה מסדיר את התנאים לשימוש ולרכישה באמצעות האתר (להלן: "תנאי השימוש", "תנאי הרכישה" ו/או "התקנון").
 2. הגלישה והרכישה באתר כפופים לכל האמור בתנאים המפורטים במסמך זה ובמסמכים הנוספים וכן בהתאם להוראות הדין. דין.
 3. עצם הגלישה ו/או הרכישה באתר מהווה אישור לקריאת התנאים והסכמה מלאה אליהם.
 4. תנאי השימוש והרכישה יכולים להשתנות מעת לעת ,ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה המפעילה.
 5. השימוש בלשון זכר בכל פרסום באתר ובפרסומות חיצוניות הינו לשם הנוחות בלבד וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד. בדומה, האמור בלשון יחיד יש לקרוא בלשון רבים, לפי העניין, ולהיפך.
 6. כל הפרסומים באתר שייכים לחברת מארונ'ז אחזקות בע"מ ח.פ. 516134152 ומוגנים על פי דיני הקניין הרוחני ובכלל זה עיצוב האתר, האלמנטיים הגרפיים, התמונות, הטקסטים, הסרטונים, שמות המותג (המקומיים והבינלאומיים), ואין לעשות בהם שימוש אלא באישור בכתב ומראש מהחברה.
 7. במידה ויפסוק בית משפט כי סעיף מסעיפי התנאים אינו תקף, לא תהיה לכך השלכה על שאר הסעיפים.
 8. פרטיות המידע – כל המידע שנמסר באתר (לדוגמא: שם, כתובת, טלפון, דוא"ל וכדומה) נדרשים לצורך ביצוע ההזמנה ולא ימסרו לצדדים שלישיים אלא על פי הוראה חוקית מרשות מוסמכת (לדוגמא, צו בית משפט, הוראת חוק, הליכים משפטיים).

תנאי רכישה

 1. כל רכישה מאתר מבוצעת מחברת מארונ'ז אחזקות בע"מ ח.פ . 516134152.
 2. הזמנה תקפה רק לאחר ביצוע התשלום בפועל והפקת חשבונית מס. למען הסר ספק, הזמנה אינה תקפה גם אם הושלמה ההזמנה באמצעות האתר אך לא ניתן אישור סופי מחברת האשראי בגין התשלום.
 3. מניין ימי האספקה יחול רק לאחר אישור החברה, בנפרד מהליך ההזמנה באתר. במקרים חריגים ומסיבות שונות יתכן כי לא ניתן יהיה להוציא לפועל את ההזמנה, אפילו אם בוצע תשלום. במקרה כזה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את העסקה ולהשיב את מלוא התשלום.
 4. במקרים בהם נעשתה טעות קולמוס, לדוגמא:
  1. פורסם מחיר שהוא גבוה או נמוך באופן משמעותי ביותר מהמחיר הממוצע בשוק לאותו מוצר ספציפי.
  2. פורסם מוצר שאינו במלאי או לא הופסק פרסום מוצר אשר אזל מהמלאי.
  3. פורסם תיאור ו/או תמונות שאינן מתאימות לתיאור המילולי של המוצר.
  4. פורסם מפרט שאינו מתאים לתיאור המילולי של המוצר ו/או לתמונות המוצר.
  5. וכל טעות אנוש דומה.
 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל העסקה, לעדכן את הרוכשים ולהשיב את התשלום שבוצע.
 2. המוצרים באתר נשלחים לכתובת שסיפק הרוכש. בשלב זה, אין אפשרות לאיסוף עצמי. המשלוח מבוצע באמצעות דואר ישראל ו/או באמצעות חברות שליחויות, הכל בהתאם להחלטת החברה ובכפוף למגבלות חברות השילוח/דואר ישראל. במקרים מסוימים, בזמן או אף לאחר ביצוע ההזמנה, ידרש תשלום נוסף למשלוח למקומות מסוימים בהתאם לתנאי חברות השילוח. במידה וידרש תשלום נוסף, תודיע החברה על כך לרוכש והרוכש יהיה זכאי לבחור האם לשלם את התוספת או לבטל את ההזמנה ולקבל את כספו חזרה.
 3. החברה אינה מתחייבת למועד אספקה ספציפי אולם תפעל לשלוח את המוצרים בהקדם האפשרי ותוך מספר ימי עסקים בודד. למען הסר הספק, ימי עסקים הינם ימי א' עד ה' לא כולל יום ו', שבת, חג, ערבי חג, איסרו חג, חול המועד וימי שבתון.
 4. עלות המשלוח אינה כלולה במחיר המוצרים אלא אם נכתב אחרת במפורש בעמוד התשלום.
 5. התשלום מתבצע לרוב באמצעות כרטיס אשראי ומוגבל לכרטיסי אשראי אשר הונפקו בישראל ומוגדרים ככרטיסי אשראי לפי חוק כרטיסי חיוב. לא ניתן לשלם במזומן ו/או באמצעות המחאות.
 6. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד, לרבות לגוף ו/או לרכוש, שיגרם כתוצאה מרכישת ו/או שימוש במוצרים שלא בהתאם להוראות השימוש.
 7. החברה אינה אחראית לנזק תוצאתי ו/או נסיבתי ו/או לאובדן רווח ישיר ו/או עקיף ו/או כלכלי ו/או אבדן רווחים, הכנסה, עסקים, פגיעה במוניטין, ו/או נזק כספי אחר כלשהו ו/או עגמת נפש, הקשורים במישרין או בעקיפין למוצר ולא יינתנו פיצויים כלשהם.
 8. אין התחייבות של החברה להתאמת המוצרים למטרות ספציפיות או בכל הקשור לשווי המוצרים.
 9. החברה מפרסמת באתר הוראות שימוש ו/או הוראות הכנה ו/או הודעות בטיחות ו/או פרסומים דומים, על הרוכש חלה החובה להתעדכן מעת לעת בעניין.
 10. מעבר להוראות השימוש וההכנה המפורטים באתר הרי שעל רוכש לפעול בצורה שקולה והגיונית בעת שימוש במוצרים.

מדיניות ביטול עסקה

 1. רכישה באמצעות אתר האינטרנט הינה עסקת מכר מרחוק כמפורט בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981.
 2. ביטול עסקת מכר מרחוק תתאפשר בהתאם לתנאים המפורטים בחוק ואשר מובאים כאן בקצרה, למען הנוחות (למען הסר ספק- בכל מקרה של סתירה בין האמור כאן להוראות החוק, יגברו הוראות החוק):
  1. רוכש יהיה רשאי לבטל עסקה במידה וטרם יצאו המוצרים למשלוח. במקרה זה, יזוכה הרוכש בניכוי דמי ביטול בסך 5% או 100 ש"ח (הנמוך מבין השניים).
  2. רוכש יהיה רשאי לבטל עסקה ולקבל את מלוא התשלום שבוצע במידה ובמוצר נפל פגם או חוסר התאמה בין הפרסום למוצר (כמפורט בחוק) ולאחר אישור החברה כי אכן נפל פגם כאמור.   
  3. ספירת מניין הימים להחזרת התשלום תחל אך ורק לאחר השבת המוצר, בשלמותו, ללא פתיחה, ללא שימוש כלשהו, לחברה.
  4. חומרי החיטוי מהווים טובין פסידים, על המשתמע מכך בהתאם לחוק.
  5. רוכש לא יהיה זכאי לבטל עסקה במידה והתשלום בוצע באמצעות תווי קניה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען. 
 1. בקשה לביטול עסקה תעשה בתוך 14 ימים קלנדריים מיום קבלת המוצר למעט רוכש שהוא אדם בעל מוגבלות, אזרח ותיק (כאמור בחוק) או עולה חדש אשר יהיה זכאי לביטול עסקה בתקופה ארוכה יותר, כמפורט בחוק.
 2. הודעה על ביטול עסקה תעשה באמצעות פניה לחברה באמצעות:
  1. בדואר אלקטרוני לכתובת המייל המופיע בעמוד "צור קשר" באתר.
  2. מכתב, בדואר רשום, לכתובת חטיבת אלכסדרוני 5, רמת השרון.
  3. בטלפון, באמצעות חיוג למספר המופיע בעמוד "צור קשר" באתר.
  4. באמצעות טופס יצירת הקשר המופיע בעמוד "צור קשר" באתר.
 1. לקוח שלא אסף מוצרים שהזמין מדואר/נק' איסוף ו/או שלא אפשר לשליח להגיע למסור המוצרים ו/או לא הסכים לקבל את המוצרים – יראו בו כאילו אסף המוצרים.